Om Oss

Om Oss

Rennesøy Stein AS har et flott steinbrudd lokalt på Rennesøy. Vi har stein som kan brukes til nesten alt! Steinen er lett å håndtere og enkel å bygge med. Vi leverer i krokliftcontainere, (bulk), eller i storsekk, (minimum 1 tonn per sekk).
Rennesøy Stein leverer både murestein og håndstein over et stort geografisk område, i Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, og har flere faste kunder i:

  • · Bergen
  • · Haugesund, Tysvær, Sveio og Karmøy
  • · Stavanger
  • · Sandnes
  • · Randaberg
  • · Sola

Vi har perfekt naturstein til natursteinsmur!

I Norge har man brukt naturstein som byggemateriale i hundrevis av år. Vegger og gjerder av naturstein er solide og vedlikeholdsfrie. Ved hjelp av nye metoder kan man bygge disse veggene/gjerdene og kanskje til og med en utepeis på egen hånd, uten hjelp fra fagfolk. Vi tar tradisjonen videre!

Ved å velge naturstein velger man miljø!
Naturstein er et meget miljøvennlig og holdbart materiale, samtidig som det skaper et naturlig preg av ekthet og god stemning.

Rennesøy Stein er blitt en merkevare. Firmaet ble etablert i 1989 av Jørgen Eivind Gangenes. Det hele startet som et steinuttak for fjellmasser, i tillegg til at man bygget landbruksveier og gjorde forskjellig entreprenørarbeid.

I 2003- 2004 ble det nye eierforhold, og Kurt og Joar Gangenes tok over driften i Rennesøy Stein.
Fjellet vi arbeider med er om lag 500 millioner år, og er av typen lagdelt gneis/ skifer- som er utmerket til bygging av murer.

Naturstein fra Rennesøy Stein brukes av offentlige, kommunale og private utbyggere.
Vi ønsker å være en bedrift som kan være der for alle, og levere den kvalitet som til enhver tid blir etterspurt.

Entreprenørene har oppdaget steinens kvalitet, hvilket har ført til at skråninger og betong er erstattet av stein. Dette har vært medvirkende til at begrepet ”Rennesøy Stein” har festet seg hos konsulenter og byggherrer, samt private.

Konkurransedyktighet, leveringssikkerhet og service til enhver tid er noe som har høy prioritet hos oss. Når Rennesøy Stein blir beskrevet av konsulenter ser vi det som et gjennombrudd for Rennesøy Stein.
Rennesøy Stein kan brukes til det meste.
Vi er daglig i kontakt med firma som lør stein, og vi er behjelpelige til å sette kunder i kontakt med hverandre for ferdigstillelse av store og små prosjekter.

Vår naturstein brukes i natursteinsmur blant annet i Bergen, Haugesund, Tysvær, Sveio, Karmøy, Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. Naturstein og natursteinsmur – Kontakt oss!